Ashes of Creation [Ursprunglig tråd]

9 maj 2016
298
147
108
Hallå i (infernaliska) värmen! Var kvavt som attan, så lite antecknande fick bli en distraktion.

LIVE STREAM 4:e Juni, 2018:
00:48:30 Start (Q&A genomgående)
01:41:50 Armor concepts & weapon/environment models
01:46:50 Alpha 0 PvP video ("veeery early" [stridsystem]; "no siege mechanics")
02:03:25 Varierande concept art

LIVE STREAM 9:e Juli, 2018 (del 1-2; vissa tekniska problem):
00:04:05 Start
00:15:05 Video + bilder av Alpha 1-miljöer
00:21:20 Q&A

[Observera: tidigare VOD:s försvinner regelbundet; vill du se dem så gör det inom kort]
--- --- --- --- --- --- ---

ALPHA 1
Additionally, the studio has announced that July will be the final month for Alpha 1 sales of the game. There are now over 8,000 players who have purchased Alpha 1 level access for the MMO, and Intrepid wants to keep the number of Alpha players below 10,000 for testing purposes in the Alpha 1 stage. [...] And yes, that means Alpha 1 – Phase 1 is still on target for the fourth quarter of 2018. So players with Alpha 1 access will be able to enter the world of Verra later this year.
Källa: https://www.bleedingcool.com/2018/07/03/ashes-of-creation-largest-mmos-production/ samt July 9th, Live Stream.
--- --- --- --- --- --- ---

ANTECKNINGAR FRÅN LIVE STREAM:s

 • Alpha 1 kommer både ha "set time-slots" och längre öppna perioder för test av server-stabilitet.
 • I testmiljön har de än så länge primärt arbetat med (och visat) ett traditionellt "tab-target"-system, sedan det är enklare att få till funktionellt i början. Är på gång med arbete för ett mer "action"-orienterat system, och sedan se hur väl de båda fungerar ihop. [Tycker om hybridsystemet GW2 använder sig av, så självt hoppas jag på ett system i den riktningen].
 • Förutom att karaktären dör, så kan en spelare bli av med sin korruption via religion-fokuserade quests (vilka är varken enkla eller kvickt avklarade); lär bli det enda alternativet.
 • En raid-instans är ej exakt likadan för varje tillfålle. Kommer finnas ett antal variabler som en raidgrupp inte nödvändigtvis kan planera inför. En raid tar med i beräkningen hur det står till med världens utveckling, och påverkar därefter typen av fiender och de skills de har tillgängligt, som exempel.
A threat assessment from the environment against the player. Whenever you have a PvE setting, you don't want to have stagnant, kinda overly repeatetive. [...] it's going to be challenging enough where you're going to need to pay attention, you're gonna need to come prepared, and going to experience a new thing. [...] I you wanna have it on "farm" it's going to be very, very difficult
 • De anser att Star Wars Galaxies har (/hade?) ett bra resurs- och craftingsystem. Det är i den riktningen de hoppas gå. [Inte spelat SWG, så någon annan här i Ruthless kanske kan berätta mer?].
 • Att starta spelet som crafter, och fokusera primärt på crafting för en tid, är en möjlighet de vill ska existera (även om det innebär att du kan behöva göra lite PvE/PvP, beroende på utvecklingen i området spelaren är verksam i (såsom siege av en Node).
 • Kommer att finnas offentlig transport (beroende på Node) där spelaren kan vara AFK medan hen transporteras mellan städer. Möjligt att ett taxi-system som drivs av spelare kan implementeras.
 • Ifall en Node faller så kommer det inte lämna efter sig en spökstad med odöda som vandrar/svävar omkring. Historien av en Node och dess utveckling/avveckling kommer finnas tillgängligt för de nyfikna.
 • Spillror och kringströdda fragment efter en Node siege kommer att finnas i landskapet, fast inte hur länge som helst. Dock svårare att implementera tydliga spår efter dess tidigare Node-nivå, ifall det avvecklas ett steg nedåt (eller mer, på grund av siege eller dåligt underhåll).
Obviously that would be rad [...] but that would be tough to make happen.
 • För att bibehålla en Node outvecklad eller "vild" [druid/ranger roleplay, typ, vilket hade varit häftigt i sig] så lär en tyvärr inte kunna göra annat än att kontinuerligt förstöra en Node som håller på att etableras.
 • Just nu är idén att medborgarskap för en Node kräver ett hus/en lägenhet i staden eller en Freehold. Dock, kan komma att ändras beroende på vad kommande tester visar.
 • Karavaner har olika nivåer ("levels") och olika komponenter; en karavan är nästintill en karaktär, som spelaren styr upp och utvecklar.
 • Rustningar som är detaljerade/ser bra ut ska finnas tillgängligt i själva spelet, utan att behöva gå via micro-transactions. Ska finnas möjlighet till variation oavsett.
Armor that looks good, and I'm talking like reeeally good, is achievable in-game, doesn't have to be purchased through a pay-wall. [...] have played some games that need not be mentioned, where the armor you can achieve looks like THIS, and the armor you have to buy looks like THIS. That's not very cool.
You're out in the world, you're trying to earn your keep, and you've just killed this awesome boss... and [you] look like garbage, afterwards. It should be an epic moment; we should reward you for that.
 • Kommer så småningom mer om Lore i bloggformat. Just nu fokuserar folk på att få mycket arbete gjort med nuvarande etappmål innan detta sker.
 • Placering av en Freehold behöver inte "blueprints" i sig; endast dess byggnader. Blueprints till Freehold-byggnader skaffas via crafting/loot/trade. Placering av dessa byggnader inom en Freehold kan anses vara lite som Tetris.
 • Att balansera 64 subklasser kommer givetvis bli tufft; kräver en hel del Excel och tester. Värt att nämna dock är att deras balanseringsformel sker främst utifrån ett grupperspektiv, och interaktion mellan grupper (inte kring 1v1). Tanken om balansering utifrån de 8 klassarketyperna kan likna ett scenario av sten-sax-påse. Underförstått att vissa av de 8 arketyperna kommer att kunna ha en övertag över vissa andra, och vice versa. En balanserad grupp är A och O.
 • Sociala organisationer, som "Thieves Guild" drivs av NPC:er, och har alltid en NPC-komponent hos sig i hur de vägleder spelaren. En kan dock fokusera på andra spelares quests.
 • Idén med "legendary" events är monumentala händelser som en spelare kanske endast kommer uppleva en gång under sin speltid. Exempel: en unik raidboss besegras, och återkommer aldrig mer; dess raiddungeon förändras dynamiskt. Världen/servern reagerar på vad spelarna genomför.
Singular, monumentous events is something we look forward to be doing
 • Ifråga om "legendary"/"unika" föremål/loot. Spelaren kan hitta ett recept, ett magiskt mount, eller annat som hen inte hittar någon annanstans. Balansering vad gäller legendariska föremål (finns endast en/väldigt få av) beror på mödan, tiden och förmågan att uppnå dem. Legendariska föremål är inte temporära, ifall de inte är det i sin natur (till exempel ett legendariskt ägg som ger ett temporärt legendarisk mount).
 • Skepp kan endast avsättas från land, däribland från en hamn (beroende på Node-utveckling).
 • Skepp kommer att ha olika klasser, och kan utrustas olika. Olika expertis behövs också för att effektivt kunna använda sig av dess komponenter ("boat skills").
 • Exempel på olika "progression"-system (som nämndes i ett), såsom "adventure class", "society", "religion", "node", "crafting", "weapon" (betrakta ett vapen, till viss del, som en klass i sig, med sitt eget system av förgreningar och alternativ), "mariner/boat".
 • "Tanks" ("trinity") är åtminstone nödvändiga inom dungeons. Inte enbart fokus på aggro eller lindring av skada; finns flera sätt en "tank" ska kunna kontrollera fiender i strid.
 • Spelare kan inte skicka resurser mellan Nodes via mail.
Nope. If you wanna give it to one of your friends, you'll have to get on your horse/make a caravan/moving on over.
 • Hur hanterar de servrar med låg population? Nodes är flexibla i att de baseras på antalet aktiveteter, och förändrar variabler beroende på spelaraktivitet.
 • System mot fusk och dåligt beteende redan implementerat i rådande versioner. Anställda har erfarenhet från andra titlar de arbetat med över hur sådant kan hanteras kvickt och effektivt.
 • Utarbetar system som kvickt ska ge information och data om ett specifikt innehåll undviks av spelare, må det vara för att det inte upplevs som roligt eller är buggat.
 • Testat serverstabilitet inför Alpha 1; ingen Alpha 0 krash på två veckor rakt av, med över 2000 deltagare över dess tidsspann. De är väldigt glada över att ha åstadkommit detta så tidigt i utvecklingen.
 • "Filler-quests" ("Gå mörda 5 vargar") sorteras in under ett "task system", som har väldigt liten påverkan på story. Kan dock, småskaligt, ha en kedjeeffekt på en Node. Dessa kan dock ignoreras om spelaren så vill. Historieberättandet/"narrative" fokuserat på dynamik, uppdelade i flera led; en händelse leder till en annan, utan att behöva förlita sig på nämnda "tasks".
 • Förhoppningen är att spelaren också ska kunna gå vilse i spelet, ur ett utforskarperspektiv.
 • Kommer att ha "crouch" i spelet; "prone" däremot har det ännu inte beslutats om ifall alls.
 • Kan styra vilka inaktiva vapen ("sheathed") spelaren vill ska synas på sin karaktär.
 • Mobilapp: syftet är, i stort, att kunna ta del av vad som hänt/händer.
If the node you're a part of is being sieged, or the castle you're taking is about to go down, or your crops need to be rotated. Events of that nature that can be shifted off to your phone, and by and large being able to deal with it, a little bit. When it comes to crops, rotating those plants. When it comes to a city siege [...] you at least know it's happening, and can run to a computer.
If there is non-active mechanics that are present for you to participate in when you're not at the computer, [...] you can access that down-time stuff from your phone. That's kinda the idea behind how we want that mobile to interface with the game.
 • Troligen blir det så att en del achievements är account-wide, medan andra är det inte.
 
Last edited:
 • Like
Reactions: Ozen and Demander
9 maj 2016
298
147
108
17:e augusti Twitch Live Stream
00:07:40 - Concept Art/Models
00:40:10 - Action Combat Preview (first iteration)
00:55:40 - Q&A

17:e augusti Twitch Live Stream uppladdad till YT

Tester av "back end systems" inom Alpha Zero är i princip över. Alpha 1 startar om en månad, och är uppdelat i två faser:

Alpha 1 - Fas I
Dess tidslängd är 7 månader, och är till 100% genomgående tester av "action combat". Stresstest av ett mer dynamiskt stridssystem ("want to hit the servers hard and often"); hybrid av tab-target och action. De önskar använda tiden till att utforska och utveckla systemet. Fas I kommer att bli uppdelat i tre olika testmiljöer, i följande tidsordning:
- Battleground Mode (PvP, med 100 spelare i fält)
- Castle Siege Mode (PvP, med 200 spelare i fält)
- Horde Mode (PvE co-op, med 50 spelare i fält)

Alpha 1 - Fas II
"More of a traditional MMORPG Alpha"; integration av flera system över en större kartyta (drygt 25% av vad en "starting world" kommer att vara vid launch). Kommer att meddela senare vilka spelbara "raser" som blir tillgängliga. Annat som, bland annat, kommer att inkluderas är:
- Character Creation ("first pass")
- Förhoppningsvis samtliga 8 huvudsakliga klassarketyper
- Delar av Freehold-systemet
- Delar av crafting/artisan-systemet
- Node-uppgradering upp till nivå 4
- Spelarnivå upp till 20 (max var till nivå 10 inom Alpha Zero)
- Tidig implementering av Questing (inkl. Society såsom Thieves Guild)
- Namnreservering (vet ej ifall det endast gäller karaktärer eller även gillen/guilds)


Övriga anteckningar
 • Potion Launcher är ett tyngre avståndsvapen. De vill försöka få in mer magi i strider, och därmed hålla sig bortom vapen baserat på krut ("guns") och dylikt. Kan byta ammunition; till exempel från explosiv eld till frost/is.
 • Både vapen och rustning har skills associerade till dem, beroende på vad du axlar (såsom att sköldar ger en block-skill).
 • Möbel-crafting; kan köpa enklare möbler in-game, fast vill en spelare ha högre och mer lyxig kvalitet så behövs crafting.
 • "Customizable mounts".
 • Intrepid Studios kommer närvara på Gamescom (vilket är om några dagar!) och PAX detta år, med fler nyheter att presentera (under PAX kommer de att presentera en "road map" av något slag).
 • Målet till minimumkrav är att spelare ska kunna spela med ett 5 år gammalt system. Grafikinställningar kommer erbjuda större variation, inklusive möjligheten att ställa in hur många spelare som kommer att synas på skärmen, vid behov (skulle tro något liknande som GW2 använder sig av; "culling").
 
Last edited:
 • Like
Reactions: Demander
9 maj 2016
298
147
108
Längtar tills Alpha 1...
Ska bli intressant att testa :D

Steven AoC Discord Dicussion 8/8/18
Transkriberade anteckningar från en rätt så nyligen utförd mini-Q&A med CEO Steven Sharif (var tvungen att korta ned dess url sedan forumet försökte lägga in google-dokumentet som media, vilket inte gick så bra):
http://bit.ly/2MC5gdt

Ashes Of Creation MMORPG "Why I'm Still Excited 2018"
LazyPeon erbjuder några extra insikter och förhoppningar efter ett besök hos Intrepid Studios:
 
Last edited:
9 maj 2016
298
147
108
Senaste från brevlådan om Alpha1:

Greetings Glorious Backers,

Alpha One is almost upon us so we'd like to give you a personal news update on what to expect! Starting on September 7th, 2018 we will be starting a series of stress tests to prepare our servers for your arrival! Admission to this stress test will be incremental and based on package tier. Our official Alpha 1 is scheduled to begin during the month of September. A date will be announced following the data collected from our Stress test environment. We can not even begin to express how grateful and excited we are to include you all in this amazing journey!

As many of you are aware, this testing phase is part of our promise made to include our community from as early on as possible. This is to ensure that we as Developers do not stray from the intended path of Making MMOs Great...Once more! You will be getting a rare glimpse at the development process that most studios keep behind closed doors.

For those that missed our panel discussion at PAX West last week, here are some updates:

 • Alpha1 Phase 1 - Battlegrounds Mode
  • September: Alpha 1 Testing Begins
  • October: This game mode is released as a bonus to our community ahead of Q4
 • Alpha1 Phase 1 - Castle Seige Mode
  • December: Testing begins for objective based game-play, class kits, 100 v 100 game sessions, and destructible castles.
 • Alpha1 Phase 1 - Horde Mode
  • March/April - Testing begins on Co-op objectives, wave-based progression, monster coin implementation, merchant systems, boss mechanics, and boss battles.
 • Alpha1 Phase 2
  • Integration of action and tab targeting combat, progression to level 20, nodes fully featured and progress to level 3 including shops, government, freeholds, 4 races, 8 archetypes, 25% of total world space, and 1500 concurrent server population.
 
26 september 2015
221
31
53
Har ännu inte lyckats komma in...Har haft otur med då de har gjort testerna.. Antingen sovit eller jobbat :S
 
9 maj 2016
298
147
108
För er som vill ha en bild av vad som pågår i rådande stresstest, så gav Intrepid en stream (i övrigt gäller NDA för samtliga deltagare). Audio är fixat innan de hoppar in i spelet. Enbart en PvP-session, följt av sedvanlig Q&A.

 
Last edited:
9 maj 2016
298
147
108
Onsdag kl 21:00 Live Stream
Nyheter om Alpha One Fas 1, och lite om utvecklingen av Fas 2. Vinnarna av Hallow's Eve Celebration-tävlingen presenteras. Avslutas med lite Q&A.

Lördag kl 17:00 24h Charity Live Stream
Välgörenhet för Extra Life (Children's Miracle Network Hospitals, i U.S. & Kanada). Ett flertal utvecklare från studion kommer att spela en myriad spel; länkar till kanalerna kommer att listas på huvudsidan av AoC:s twitch-kanal. Steven själv kommer att som DM leda en 24h lång rollspelskampanj, utspelat i AoC:s universum, enligt Pathfinder-reglerna.

Steven skrev:
Glorious Ashes Community! We have a Live Stream this Wednesday where we will making some announcements regarding Alpha One Phase 1 testing, as well as, showing progress on some of the Alpha One Phase 2 development. We will also be announcing our winners for the Hallow's Eve Celebration along with revealing next month's cosmetics and answering some questions from our Glorious Community. The Live Stream starts at 1pm PDT, October 31st on our official http://twitch.tv/AshesofCreation

Last year, our amazing community teamed up with the Intrepid team for 24 hours of gaming, to help children in need, raising nearly $20,000 for Extra Life. I am happy to announce that we will once again be participating in this worthy cause. On Saturday, November 3rd, at 9am PDT the Intrepid team will start gaming for 24 hours straight, and streaming on our Twitch. Anyone and everyone is welcome to join our Extra Life team located here www.extra-life.org/team/IntrepidStudios if you plan to stream or want to simply host our stream <3

There will be a variety of games and Intrepid Devs playing from different channels, and we will be posting those channels on the main Ashes twitch page.

As for myself, I will be DM'ing a 24-hour Pathfinder campaign through the world of Ancient Verra. The adventurers in this campaign will be; Lead Designer Jeffrey Bard, Lead Programmer Kevin McPherson, Sr. Producer Peter Pilone, Programmer Alex Khudoliy, and Lead Board Game Consultant Clifford Robbins. Community members will have an opportunity to donate to the stream for charity and depending on the donation size, can introduce curses or boons of their choice for the adventurers. More details on the campaign will be revealed on this Wednesday's Live Stream. See you on Wednesday's stream! <3
Steven skrev:
Yes, the pathfinder campaign will contain much lore.
 
9 maj 2016
298
147
108

- 00:10:30 Cosmetic concepts.
- 00:17:30 Updated video containing content from current testing of castle sieges, along with the battle royale testing mode.
- 00:20:00 "AoC Apocalypse" announcement: https://apocalypse.ashesofcreation.com/
- 00:26:00 Images of weapon skin variation for the AoC Apocalypse stand-alone; earned rewards (mounts, costumes, weapon skins, hairstyles, emotes) throughout its narrative will transfer to the MMO.
- 00:38:00 Announcement of a live stream next week, showing the progress made since PAX (questing, fighting, a few raid bosses, and so), as well as more about Apocalypse integration with the MMO.
- 00:40:30 Q&A
 
30 oktober 2013
163
48
53
Får man bli Star struck om man är 40år? Jag tror det är ok. Spelade Steven Sharif i mitt lag i morse i alphan. Han är en riktigt skön lirare =D fick en del tips bl.a sikta mot huvudet eftersom folk tar mer skada då =D.
 
30 oktober 2013
163
48
53
Tror de fortfarande har migrationsproblem. Jag kommer åt sidan där dt står vad jag har köpt osv men inte någon länk till forumet. Du får väl kolla in på deras discord och se.
 
 • Like
Reactions: Gankovix
24 augusti 2011
9.117
1.008
283
Sökte lite snabbt på det och det verkar som att dom haft problem med att hela databasen blivit förstörd.
 
 • Like
Reactions: Demander
9 maj 2016
298
147
108
Steven 29/12-2018 skrev:
Web Accounts: We have been working to resolve the migration issues with accounts for the website, these issues may take until the end of next week to resolve, and we will be extending the December cosmetics to allow players ample time to access those if they cannot currently. Username recovery and password recovery options are being worked on and we will send out an email when those are complete.
Kan inte logga in alls, så får invänta till senare och testa igen. Tills dess, lite gladare nyheter!

Margaret Krohn är nu anställd som Community Marketing Lead. Känt till henne sedan release av Planetside 2, för att sedan ha dykt upp i mitt flöde då och då i rollspelssessioner på twitch/youtube här och där. Hon hade nyligen en AMAA på reddit, sammanställt i länken nedan. Trevlig läsning!

 
 • Like
Reactions: Demander

Om Ruthless

Ruthless är en spelgemenskap där vi helt enkelt spelar spel tillsammans. Vi är uppdelade i olika spelsektioner som du hittar under fliken Våra spel, vi har även en allmän sektion för diverse spel som inte kräver någon speciell struktur. Vårt huvudfokus är att vara en plattform för svensktalande spelare där man kan hitta nya vänner att spela med. Utöver vår online-verksamhet så försöker vi även att träffas ett par gånger per år.

Forum statistics

Threads
20.160
Inlägg
160.605
Medlemmar
8.595
Senaste medlem
elindovas

Online statistics

Medlemmar online
1
Besökare online
15
Totalt antal besökare
16