world of warcraft

  1. Molin

    Ruthless World of Warcraft guild

    Då var det dags att återuppliva en gammal spelsektion, World of Warcraft blir återigen en officiell sektion inom Ruthless. Med två veteraner längst fram i ledet kan det inte bli mer än katastro...succé! Du gör din ansökan här -> https://www.ruthless.se/pages/wow/ Det går naturligtvis bra att...